Členem spolku MakersPoint EDU, z.s. se stáváte v okamžiku schválení vyplněné členské přihlášky členy výboru spolku a následným zaplacením vstupního členského příspěvku.

Členstvím ve spolku

a) se stáváte součástí týmu aktivních lidí, kteří usilují o rozvoj místa, kde žijí, s důrazem na jeho udržitelnost
b) vyjadřujete podporu činnosti spolku
c) umožníte udržování a provoz dílny
d) umožníte provoz webových, facebookových a dalších profilových stránek spolku

Člen spolku získává

a) přístup k technologiím a vybavení v dílně provozované spolkem
b) možnost aktivně rozhodovat o dalším rozvoji spolku
c) bezplatnou účast na akcích pořádaných spolkem (teambuldingová setkání apod.)
d) 50% slevu na odborné workshopy a semináře pořádané spolkem nebo MakersPoint s.r.o.

Veškeré detaily o poslání, organizaci činnosti spolku, právech a povinnostech členů spolku nalezenete ve stanovách.

Výše vstupního členského příspěvku je 1500 Kč. Výše ročního členského příspěvku je stanovována vždy pro každý kalendářní rok Valnou hromadou spolku (pro rok 2018 bude stanovena v říjnu 2017).

Členské příspěvky jsou investovány zpět do činnosti spolku. Zejména v období startu aktivit spolku, kdy spolek nedisponuje prostředky z jiných zdrojů, se jedná o cennou podporu obecně prospěšné činnosti, které si velmi vážíme.

Přihláška člena spolku MakersPoint EDU z.s.

  Přihláška pro FO ke stažení

  Způsob úhrady členského příspěvku

  Členský příspěvek zaplaťte teprve poté, co jste od nás obdrželi potvrzení přijetí jako člena, a byl Vám přidělen variabilní symbol, a to bankovním převodem na transparentní účet spolku, vedený u Fio banky, a.s., V Celnici 1028/10, CZ-110 01 Praha 1:

  číslo účtu: 2401146026
  kód banky: 2010
  variabilní symbol: bude Vám přidělen

  pro mezinárodní platby prosím využijte následující identifikační údaje účtu:
  IBAN: CZ7120100000002401146026
  SWIFT / BIC: FIOBCZPPXXX
  Fio banka, a.s., V Celnici 1028/10, CZ-110 01 Praha 1

  Máte-li možnost uvést vzkaz pro příjemce platby, uveďte své jméno a příjmení.